Kosten

Bancaire kosten
HENS heeft geen geld van clienten op haar balans. U kunt uw vermogen aanhouden op een eigen rekening bij een bank naar keuze. Banken brengen brokerkosten en bewaarloon in rekening. Op uw liquiditeiten ontvangt u een rentevergoeding van de bank.

HENS1: Actieve aandelenportefeuille. 
Beheervergoeding                   0,8% over het vermogen excl BTW.
Transactiekosten                     0,25% van het aan- en verkoopbedrag.


HENS 2: Passieve risicomijdende beleggingen 
Beheervergoeding                     0,6% over het vermogen exclusief BTW
Transactiekosten                       geen
Out-performancefee                  geen

Distributievergoedingen
HENS ontvangt geen vergoeding voor de verkoop van producten van derden.