Partners

HENS Vermogensbeheer heeft vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank voor het aanbieden van beleggingsdiensten en heeft overeenkomsten afgesloten met Binckbank voor operationele diensten.


BDO Nederland

Beleggingsondernemingen, waaronder HENS, dienen jaarlijks op basis van wettelijke bepalingen haar jaarrekening te laten controleren door een onafhankelijk accountant. HENS  werkt hiervoor samen met het accountantskantoor BDO Nederland.


BINCKBANK

HENS en BinckBank hebben een overeenkomst afgesloten voor de uitvoering van orders, voor de administratieve afhandeling van effectentransacties en overige ondersteuning.
HENS en Binck leggen de relatie met particuliere beleggers vast in een tripartite-overeenkomst. BinckBank wordt dus de bankier en bewaarder van de portefeuille, HENS Vermogensbeheer voert haar beleggingsbeleid voor u uit.


AFM

AFM heeft de directie van HENS getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid en vervolgens vergunnig verleend. De AFM houdt doorlopend gedragstoezicht op alle ondernemingen in het register. HENS is opgenomen in het register van de AFM.


DNB

HENS valt onder het prudentieel toezicht van De Nederlandse Bank. Dit doorlopende toezicht is gericht op het bevorderen van de financiële degelijkheid van financiële instellingen. DNB heeft de plannen, bedrijfsvoering en cijfers getoetst en de vergunning verstrekt aan HENS. HENS verstrekt elk kwartaal financiële rapportages aan DNB.


DSI

Het Dutch Securities Institute, kortweg DSI is een onafhankelijke stichting, opgericht in 1999 door de Amsterdamse beurs en financiële branche-organisaties. Het DSI heeft als doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een keurmerk aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening.
HENS en haar medewerkers zijn aangesloten bij het DSI en ingeschreven in het DSI-register. HENS en haar medewerkers conformeren zich hiermee aan de gedragscodes en regelementen van het DSI.


KiFiD

HENS is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, ofwel KiFID. Dit onafhankelijke instituut is opgericht door de consumentenbond en de financiële brancheorganisaties voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.