Inzicht in groei

Altijd en overal op de hoogte
Performance is een van onze stokpaardjes en dat laten we graag zien. Bij HENS ziet u dan ook altijd uw actuele performance online. Niet alleen de actuele waarde en het ongerealiseerde resultaat zoals bij andere partijen gebruikelijk is maar ook het gerealiseerd resultaat, de kosten en het netto rendementspercentage. Elke dag afgezet tegen uw benchmark.
Wij attenderen u op mutaties in uw portefeuille en geven achtergrondinformatie bij de aan- en verkopen. Niet alleen persoonlijk maar ook via onze website. Twee HENS portefeuilles? U ziet alles hier overzichtelijk bij elkaar.

Inzicht in uw complete vermogen
Wellicht hebt u uw vermogen gespreid over meerdere portefeuilles: in een pensioen-bv, in onroerend goed en privébeleggingen; bij verschillende banken en vermogensbeheerders. Toch wilt u inzicht in uw totale vermogen.
Dat kan bij HENS, ook voor het deel dat wij niet voor u beheren.  Via onze website ziet u dagelijks de ontwikkelingen van uw complete vermogen, zowel individueel per portefeuille als geaggregeerd en op basis van dezelfde berekeningsgrondslag. Zo houdt u echt de vinger aan de pols.