Selectie

U houdt bij ons twee portefeuilles aan. Een portefeuille HENS1 met aandelen en een portefeuille met trackers op obligaties: HENS2. Wij rapporteren u zowel apart als gezamenlijk over beide portefeuilles.

HENS1 geconcentreerd aandelenbeleid
Wij selecteren wereldwijd aandelen en maken daarbij ook gebruik van opties, boosters en sprinters.

HENS realiseert haar beleggingsdoel door een geconcentreerd beleid; de portefeuilles bestaan uit aandelen van circa 15 bedrijven. We selecteren aandelen van bedrijven met een minimale marktkapitalisatie van 250 miljoen en voldoende liquiditeit. Uitgangspunt bij de aandelenselectie is fundamentele analyse.
Wij kijken hiervoor naar wereldwijde trends in de technologische, politieke en demografische ontwikkelingen en de impact op de verschillende productie- en afzetmarkten.

We bieden twee varianten van HENS1: Zeer Offensief met 100% aandelen en speculatief: 100% tot 120% aandelen door debetstand op de liquiditeiten.

HENS2 100% risicomijdend
In de risicomijdende portefeuille beleggen we in zeer breed gespreide passieve instrumenten. Dat wil zeggen dat we indextrackers kopen op wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties. In deze portefeuilles zoeken we geen extra rendement maar rust. Tegen lage kosten.